Bazı Yeraltı Ocaklarında Yükle Taşı Boşalt Makinalarının Performans Ölçümleri ve Değerlendirilmesi


Ceylanoğlu A. (Executive) , Gül Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 1996 - 1998

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 1996
  • End Date: November 1998

Project Abstract

Bu çalışma kapsamında, Türkiye’ deki bazı yeraltı işletmelerinde (Kayseri Pınarbaşı-Pulpınar Yeraltı Krom İşletmesi, Çayeli Bakır İşletmesi, Eskişehir Kavak Yeraltı Krom İşletmesi) kullanılan Yükle - Taşı - Boşalt (YTB) makinaları teknik ve ekonomik açıdan değerlendirilmiştir. Değişik kepçe kapasitesi ve modeldeki YTB makinalarının farklı yığın özelliklerinde ve çalışma koşullarında performansları ölçülmüştür. Farklı çalışma koşullarında YTB makinalarının üretim miktarları, enerji tüketimleri ve verimlilikleri belirlenmiş ve performans parametreleri ile çalışma koşulları arasında ilişkiler ortaya konulmuştur. Ayrıca YTB makinalarının yatırım ve işletme maliyetleri hesaplanmış ve YTB seçiminde ve kullanımında dikkate alınabilecek bazı öneriler verilmiştir.