Aterosklerozlu Hastaların Koroner Arter Plaklarında ve Dolaşımlarındaki Bazı mikroRNA ların İfade Düzeylerinin İncelenmesi


Özbilüm Şahin N., Berkan Ö., Yenidünya A. F. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2015
  • End Date: August 2018