Fibromiyalji Sendrom’lu hastalarda serum Katepsin S ve Sistatin C protein düzeyleri ve aralarındaki ilişkinin incelenmes


Taş A. , Siliğ Y. , Hizmetli S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2019
  • End Date: November 2019