Broyler rasyonlarına katılan vitamin E vitamin C ve lipoik asit’in hayvanlarda besi performansı, karkas kalitesi, kan parametreleri, çeşitli dokulardaki enzim aktiviteleri ve bazı dokulardaki histolojik etkisinin araştırılması


GÜMÜŞ R.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2008

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2007
  • End Date: July 2008