Gerilme Dengeli InxGa1-xAs/InyAl1-yAs tabanlı Kuantum Çağlayan Lazer Yapılarının MOCVD ile Büyütülmesi ve HRXRD karakterizasyonu


Demir İ. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2017
  • End Date: September 2018