İntraperitoneal kemoterapotik ajanların postoperatif karın içi yapışıklık oluşumu üzerine etkileri


Akgöl G., YILDIZ Ç. , KARAKUŞ S. , Koç M., Doğan M., KARADAYI K.

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Turkey, 13 - 17 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey