Coding Education in Music Education


Aksoy M., Çelik S.

ULUSLARARASI MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Sivas, Turkey, 12 - 14 June 2021, pp.118-119

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.118-119

Abstract

In this research, it is aimed to use and develop the technology, which is frequently used in daily life, in the field of education and training as in every field. Considering that technology will play an important role in music education as it takes place in many branches of education and training, it is thought that coding education will contribute to music education and training. In line with the aims of the study, coding education is important in developing students' musical knowledge and skills and moving to the production stage. We envision providing students with an ability to realize every thought with their own skills and dreams after they have acquired the basic knowledge and skills in the music lesson by taking coding training.

Coding education, although it is accepted as twentieth first century skills, it is seen that it provides an important competency for students in the departments and fields they choose. According to researches, coding education provides benefits such as systematic thinking, strategy development, function generation, problem solving and interpretation in students. Implementation, development and production in which various commands are used in order to solve the problems determined by coding education with the help of technology and to provide technology-human interaction are among the planned ones. It is predicted that coding education will have an important place in music education and training, as it develops the power of thinking and practical intelligence by improving life skills. In this respect, it is thought that coding education will contribute to the field of music technologies. 

Bu araştırmada günlük yaşamda sıkça kullanılan teknolojinin, her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretim alanında da etkili bir biçimde kullanılması ve geliştirilmesi hedef alınmıştır. Teknolojinin eğitim ve öğretim alanlarının birçok dalında yer edinmesiyle beraber müzik eğitiminde de önemli bir rol oluşturacağını düşünerek, kodlama eğitiminin müzik eğitim ve öğretimine katkı sunacağı düşünülmektedir. Çalışmanın amaçları doğrultusunda kodlama eğitimi, öğrencilerin müzikal bilgi ve becerilerini geliştirerek üretim aşamasına geçilmesi konusunda önem arz etmektedir. Öğrencilerin kodlama eğitimleri alarak müzik dersinde temel bilgi ve beceriyi edindikten sonra kendi beceri ve hayalleri ile her düşünceyi gerçekleştirebilecek bir yeti sağlamayı öngörmekteyiz Üretim aşamasında kodlama eğitimi alınması öğrencilerin müzikal üretiminin arttırılması ve aynı zamanda müzik alanında bilgi ve donanımlarının geliştirilmesini amaç edinmektedir.

Kodlama eğitimi “XXI. yüzyıl becerileri” olarak kabul edilmekle birlikte, öğrenciler için seçtikleri bölüm ve alanlarda önemli bir yetkinlik sağladığı görülmektedir. Araştırmalara göre kodlama eğitimi ile öğrencilerde sistematik düşünme, strateji geliştirme, fonksiyonlar üretebilme, problem çözme ve yorumlama gibi faydaları sağlar. Kodlama eğitimiyle belirlenen problemleri teknolojinin yardımı ile çözmek, teknoloji-insan etkileşimi sağlamak için çeşitli komutların kullanıldığı uygulama, geliştirme ve üretim yapılması düşünülenler arasındadır. Yaşam becerisini geliştirerek düşünme gücünü ve pratik zekayı oluşturma yönüyle kodlama eğitimi, müzik eğitim ve öğretiminde de önemli bir yere sahip olacağı öngörülmektedir. Bu bakımdan kodlama eğitiminin, müzik teknolojileri alanına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.