Türk popülâsyonunda MDM2 SNP309 polimorfizmi ile mide kolon ve rektum kanserleri arasındaki ilişkinin incelenmesi


TAŞ A., ATABEY M., Gülçin Ç., BOSTANCI M. E. , ŞAHİN BÖLÜKBAŞI S., TOPÇU Ö., ...More

13. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 October 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey