Ülkemizdeki Adalet Verilerinin Değerlendirilmesinde CBS nin Önemi


TÜRK T.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Turkey, 18 - 20 April 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey