Bir Kimya Firması Hedeflerinin Bulanık Hedef Programlama İleDeğerlendirilmesinde Kim Whang Yaklaşımı


SEL A., BİRCAN H.

XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text