KML ve AML hücre kültürü hücreleri üzerine bortezomib ile kombine ve tek başınanon selektif COX İnhibitörü indometazin ile selektif COX 2 inhibitörü NS 398uygulanmasının hücre proliferasyonuna etkisi


ALTUN A. , TERZİ H. , Uncu T., Türesin A. K. , Çiçek M. M. , Altun G., ...More

2. HEMATOLOJİKONKOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 9 - 13 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey