Kabaktepe Kireçtaşı Ocağının Olabilirlik Etüdü


Yüksek S. , Demirci A., Canpolat T.

I. Taşocakları Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 13 - 15 April 2005, pp.173-183

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Lefkoşa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.173-183

Abstract

İnşaat sektörünün temel malzemelerinden olan agrega, taş ocaklarından ve/veya daha yaygın olarak kireçtaşı ocaklarından bir dizi madencilik işlemleri sonucu üretilmekte veya dere yataklarından kum-çakıl olarak elde edilmektedir. Hızla gelişen şehirlerde ve çevre koruma talebinin yaygınlaştığı günümüzde, kum-çakıl kaynaklarının azalması ve hatta bitmesinin veya böyle bir kaynağın çok uzak olmasının veya kaynağın olmamasının veya çevresel dezavantajlar oluşturması nedeniyle(erozyon ve morfolojinin bozulması), kırmataş talebi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kapsamda Kum-çakıl kaynaklarını ikame eden taş ocağı işletmeciliği önem kazanmaktadır. Bu vesile ile taş ocağı etüt ve planlaması her geçen gün daha önemli hale gelmektedir.

            Bu çalışmada, Sivas il merkezine 20 km uzaklıkta bulunan bir kireçtaşı(kalsit) oluşumunun taşocağı olarak işletilmesine yönelik olabilirlilik etüdü ele alınmıştır.  Etüd kapsamında Kabaktepe sahası ile ilgili kimyasal analizler, elek analizleri, tane dağılım eğrisi(granülometri), özgül ağırlık ve absorbsiyon oranları gibi önemli parametreler incelenmiştir. 506 milyon ton rezerv ihtiva eden sahanın kırmataş, çimento, kireç ve alçı hammaddesi olarak kullanılabilirliği tespit edilmiştir.