Dispersif Sıvı Sıvı Mikro Ekstraksiyon Yöntemi ile İçme Sularında Alüminyumun Spektrofotometrik Tayini


Oymak T.

International Journal of Academic Medicine and Pharmacy (JAMP), no.1, pp.14-17, 2019 (Peer-Reviewed Journal)