LAW NO. 6701 HUMAN RIGHTS AND EQUALITY INSTITUTION ACT IN THE CONTEXT OF THE PRINCIPLE OF EQUALİTY AND NON-DISCRIMINATION IN LABOR LAW


Demir K.

ONİKİLEVHA, İstanbul, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: ONİKİLEVHA
  • City: İstanbul

Abstract

The source of the regulations regarding equality, which is referred to as the principle of equal treatment in private law, and the prohibition of discrimination, are essentially public law rules. The principle of equality, which emerged as a public law principle before private law, could not be dealt with by separating it from public law. Ensuring the principle of equality and in the name of preventing discrimination prohibition, established as an institution having a public entity, Turkey's Human Rights and Gender Equality Authority, carries several activities that may affect the business law in the talk of non-discrimination and the principle of equality.

Law No. 6701 of Turkey Human Rights and Equality Institution Act regulations related to the principle of equality and non-discrimination affect employment areas. There are also special regulations in the Law regarding employment and self-employment. Therefore, it is inevitable to examine the Law and the rules on the principle of equality and non-discrimination in labor law.

How effective are the regulations of Law No. 6701 regarding the principle of equality and the prohibition of discrimination in preventing discrimination in working life is determined by the Authority's decisions. In this respect, examining the provisions of Law No. 6701 will help evaluate the contributions to be made to labor law.

Özel hukukta eşit davranma ilkesi olarak anılan eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına ilişkin düzenlemelerin kaynağını esasen kamu hukuku kuralları oluşturur. Özel hukuktan önce kamu hukukuna ait bir ilke olarak ortaya çıkan eşitlik ilkesi, kamu hukukundan ayrıştırılarak ele alınamazdı. Eşitlik ilkesini sağlama ve ayrımcılık yasağı ihlallerini önleme adına, kamu tüzel kişiliğini haiz bir Kurum olarak kurulan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı konuşlarında iş hukukunu da etkileyebilecek birtakım faaliyetlerde bulunmaktadır.

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına ilişkin düzenlemeleri istihdam alanını etkileyeceğinden ve Kanunda istihdam ve serbest meslek alanına ilişkin özel düzenlemeler bulunduğundan bu Kanunun iş hukukunda yer alan eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ile ilgili düzenlemelerle birlikte incelenmesi kaçınılmazdır.

6701 sayılı Kanunun eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına ilişkin iş hukukunu ilgilendiren düzenlemelerinin, çalışma yaşamında ayrımcılığın ve ayrımcı uygulamaların önlenmesi adına ne derece etkili olduğu Kurum tarafından verilen kararlar ile anlaşılacaktır. Bu açıdan 6701 sayılı Kanunda yer alan hükümlerin incelenmesi iş hukukuna yapacağı katkıların değerlendirilmesi bakımından faydalı olacaktır.