Hayvancılıkla Uğraşanlarda ve Sığırlarda Cryptosporidium spp. Yaygınlığının ELISA ile Araştırılması


ÖZÇELİK S., POYRAZ Ö., KALKAN K.

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol.18, no.0, pp.61-64, 2012 (SCI-Expanded) identifier