Seyyid Şerif Cürcânî’nin Varlık Tasavvuru


PAKOĞLU A.

Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu, 13 - 17 July 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text