Bir Üniversitede Çalışan Öğretim Elemanlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları


Güler G., Güler N. , Kocataş S. , Yıldırım F. , Akgül Gündoğdu N.

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.12, no.3, pp.18-26, 2008 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 3
  • Publication Date: 2008
  • Title of Journal : Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.18-26

Abstract

ÖZ

Amaç: Öğretim elemanlarının sağlıklı yaşam biçimi

davranışlarını ve bazı ilişkili faktörleri belirlemektir.

Yöntem: Kesitsel tipte olan araştırmanın örneklemini

300 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Veriler Sağlıklı Yaşam

Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBD) ile toplanmış, ortalama, t

testi ve varyans analizi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Öğretim elemanlarının SYBD puanları,

egzersiz ve stresle baş etme alanında düşük, kendini

gerçekleştirme ve kişilerarası ilişkiler alanında yüksektir. SYBD

puanları ile yaş, medeni durum, çocuk sayısı ve akademik statü

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışma öğretim elemanlarının yeterli

egzersiz yapmadığını ve stresle yeterli baş edemediğini ortaya

koymuştur. Ayrıca daha yaşlı, evli ve öğretim üyesi kadrosunda

olan akademisyenlerin daha sağlıklı bir yaşam sürdüklerini

ortaya koymuştur.

Anahtar Sözcükler: Sağlığı geliştirme, sağlıklı yaşam

biçimi, öğretim elemanları