Kolorektal Kanserde Tümör Süpresör HIC1 SFRP2 P16 DAPK1 ve MGMT Genlerinin Promotör Hipermetilasyon Frekansları


KÖKSAL B., SARİ M. , KARADAYI K. , TURAN M. , ÖZER H. , ÇİTLİ Ş. , ...More

XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Turkey, 27 - 30 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey