Optik Uydu Görüntüleriyle Heyelan Alanlarındaki Kütle Hareketlerinin İncelenmesi Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği


Türk T., Görüm T., Birdal A. C. , Selçuk O.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VIII. Teknik Sempozyumu (TUFUAB 2015), Konya, Turkey, 21 - 23 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey