Effects Of Dıfferentıal Tıme Applıcatıons On Some Cyanobacterıal Norharman Productıon Rates (Farklı Gün Uygulamalarının Bazı Sıyanobakterılerde Norharman Üretımı Üzerıne Etkısı


DURNA DAŞTAN S., DAŞTAN T., KARAN T., BARAL İ., ALTUNER Z.

1. Internatıonal Academıc Research Congress, Antalya., 1 - 05 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Sivas Cumhuriyet University Affiliated: Yes