Statinlerin U266 Myeloma Hücre Hattı Üzerine Olan Sitotoksik Etkilerinin İn VitroKarşılaştırılması


TERZİ H. , ALTUN A. , Türesin A. K. , Uncu T., Çiçek M. M. , Altun G., ...More

2. HEMATOLOJİKONKOLOJİ KONGRESi, Turkey, 9 - 13 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey