TİROZİN KİNAZ İNHİBİTÖRÜ E7080 VE NİTRİK OKSİT SENTETAZ İNHİBİTÖRÜ iNOS SMT NİN KOLON KANSERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN TEK BAŞINA VE KOMBİNE OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ


ALTUN A. , TEMİZ T., BALCI YILMAZ E., POLAT Z., TURAN M.

21. ULUSAL FARMAKOLOJİ KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 19 October - 22 November 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey