NON SELEKTİF COX İNHİBİTÖRÜ İNDOMETAZİN İLE SELEKTİF COX 2İNHİBİTÖRÜ NS 398 İN BORTEZOMİB İLE KOMBİNASYONUN U266 MYELOMAHÜCRE HATTI ÜZERİNE OLAN SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN İN VİTROKARŞILAŞTIRILMASI


Türesin A. K. , TERZİ H. , ALTUN A. , Çiçek M. M. , ŞENCAN M.

3.HEMATOLOJİKONKOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 21 - 25 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey