NON SELEKTİF COX İNHİBİTÖRÜ İNDOMETAZİN İLE SELEKTİF COX 2İNHİBİTÖRÜ NS 398 İN BORTEZOMİB İLE KOMBİNASYONUN U266 MYELOMAHÜCRE HATTI ÜZERİNE OLAN SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN İN VİTROKARŞILAŞTIRILMASI


Türesin A. K., TERZİ H., ALTUN A., Çiçek M. M., ŞENCAN M.

3.HEMATOLOJİKONKOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 21 - 25 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Sivas Cumhuriyet University Affiliated: Yes