Bebek Bakımına İlişkin Annelerin Geleneksel Uygulamaları


KOCATAŞ S. , GÜLER N. , MERT T. Y.

INCARE 2019 Uluslararası Hemşirelik Kongresi, Gaziantep, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.160-162

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.160-162

Abstract

Bu çalışma; annelerin bebek bakımına ilişkin geleneksel uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı türde olan çalışmanın evrenini Sivas il merkezinde bulunan 4 Eylül Aile Sağlığı Merkezi (ASM), Yunus Emre ASM ve Alibaba ASM olmak üzere toplam üç aile sağlığı merkezi bölgesinde yaşayan anneler oluşturdu.Çalışmanın örneklemini; Sivas il merkezindeki üç ASM’de 2 MAYIS-28 HAZİRAN 2019 tarihleri arasında herhangi bir nedenle adı geçen ASM’lere başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 120 anne oluşturdu. Çalışmanın verileri, konu ile ilgili literatürden yararlanılarak araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile elde edildi. Oluşturulan anket formu annelerin sosyodemografik özellikleri, obstetrik özellikleri ve annenin bebek/çocuk bakımına yönelik uygulamaları olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Anket formları herhangi bir nedenle ASM'lere başvuran annelere açıklama yapılarak araştırmacı gözetiminde dolduruldu.Araştırmanın yapılması için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan etik onay ve Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden çalışma izni alındı. Veriler bilgisayar ortamında SPSS 23.0 Paket program kullanılarak değerlendirildi. Çalışmada annelerin %69.2'sinin bebek bakımında geleneksel uygulama kullandığı saptanmıştır. Annelerin %31.7'si bebeklerinde gaz sancısı olduğunda masaj yapmış ve bu uygulamanın yararı olduğunu belirtmiştir. Annelerin %11.7'si bebeklerinde konak durumunda zeytinyağı ile saçlarını taramış ve bu uygulamanın yararı olduğunu belirtmiştir. Annelerin %13.3'ü bebekleri pişik olduğu zaman krem sürmüş ve bu uygulamanın yararı olduğunu belirtmiştir. Annelerin %10.8 bebekleri kabız olduğunda zeytinyağı içirmiş ve bu uygulamanın yararı olduğunu belirtmiştir. Annelerin %9.2'si bebeklerinde pamukçuk oluştuğunda karbonatlı su ile ağız bakımı yapmış ve bu uygulamanın yararı olduğunu belirtmiştir. Annelerin %11.7 si bebekleri diş çıkardığında eline sert cisim vermiş ve bu uygulamanın yararı olduğunu belirtmiştir. Çalışmada annelerin bebek bakımında geleneksel uygulama kullanma durumları ile çalışma durumu, evlenme yaşı ve ilk gebelik yaşı arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Ayrıca annelerin bebek bakımında geleneksel uygulama kullanma durumları ile obstetrik özellikleri arasında istatisksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05).

ASM’lere başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 120 anne oluşturdu. Çalışmanın verileri, konu ile ilgili literatürden yararlanılarak araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile elde edildi. Oluşturulan anket formu annelerin sosyodemografik özellikleri, obstetrik özellikleri ve annenin bebek/çocuk bakımına yönelik uygulamaları olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Anket formları herhangi bir nedenle ASM'lere başvuran annelere açıklama yapılarak araştırmacı gözetiminde dolduruldu.Araştırmanın yapılması için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan etik onay ve Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden çalışma izni alındı. Veriler bilgisayar ortamında SPSS 23.0 Paket program kullanılarak değerlendirildi. Çalışmada annelerin %69.2'sinin bebek bakımında geleneksel uygulama kullandığı saptanmıştır. Annelerin %31.7'si bebeklerinde gaz sancısı olduğunda masaj yapmış ve bu uygulamanın yararı olduğunu belirtmiştir. Annelerin %11.7'si bebeklerinde konak durumunda zeytinyağı ile saçlarını taramış ve bu uygulamanın yararı olduğunu belirtmiştir. Annelerin %13.3'ü bebekleri pişik olduğu zaman krem sürmüş ve bu uygulamanın yararı olduğunu belirtmiştir. Annelerin %10.8 bebekleri kabız olduğunda zeytinyağı içirmiş ve bu uygulamanın yararı olduğunu belirtmiştir. Annelerin %9.2'si bebeklerinde pamukçuk oluştuğunda karbonatlı su ile ağız bakımı yapmış ve bu uygulamanın yararı olduğunu belirtmiştir. Annelerin %11.7 si bebekleri diş çıkardığında eline sert cisim vermiş ve bu uygulamanın yararı olduğunu belirtmiştir. Çalışmada annelerin bebek bakımında geleneksel uygulama kullanma durumları ile çalışma durumu, evlenme yaşı ve ilk gebelik yaşı arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Ayrıca annelerin bebek bakımında geleneksel uygulama kullanma durumları ile obstetrik özellikleri arasında istatisksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05).

Anahtar Kelimeler: Anne, bebek bakımı, geleneksel uygulamalar