Flora of Lota lakes (Sivas, Turkey) and its surroundings


Akpulat H. A.

Turkish Journal of Biodiversity, vol.11, no.1, pp.24-33, 2018 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Turkish Journal of Biodiversity
  • Page Numbers: pp.24-33

Abstract

In this study, flora of Lake Lota and its environs were investigated. 551 Plant samples were collected between 2017 and 2018. As a result of the research, 41 families, 145 genera and 256 taxa were determined. All of the identified taxa belong to Spermatophyta. 34 of the taxa belonging to the Angiospermae subsection are Monocotyledoneae and 222 are classified as Dicotyledoneae. The richest first five families are Asteraceae 42 taxa, Fabaceae 30 taxa, Brassicaceae 25 taxa, Lamiaceae 25 taxa, Liliaceae 20 taxa. The richest five genera are Astragalus 11 taxa, Salvia 9 taxa, Centaurea 7 taxa, Alyssum 6 taxa, Achillea 5 taxa. The distribution of the taxa according to the phytogeographical regions was as follows: 107 (41.8%) Iranian Turanian, 10 (3.9%) Mediterranean elements, 8 (3.1%) European Siberian elements. 131 (51,2%) unknown. 59 taxa (23%) are endemic to Turkey.

Bu çalışmada Lota Gölleri ve çevresi florası araştırılmıştır. Araştırman alanından, 2017-2018 yılları arasında 551 bitki örneği toplanmıştır. Araştırma sonucunda, 41 familya, 145 cinse ilişkin 256 takson kaydedilmiştir. Tanımlanan taksonların hepsi Spermatophyta bölümüne aittir. Angiospermae alt bölümüne ait taksonların 34’ü Monocotyledoneae, 222’si Dicotyledoneae sınıfında yer almaktadır. İçerdikleri takson sayısına göre en zengin ilk beş familya: Asteraceae 42 takson, Fabaceae 30 takson, Brassicaceae 25 takson, Lamiaceae 25 takson, Liliaceae 20 takson. İçerdikleri takson sayısına göre en zengin ilk 5 cins: Astragalus 11 takson, Salvia 9 takson, Centaurea 7 takson, Alyssum 6 takson, Achillea 5 takson. Tespit edilen taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şöyledir: 107’si (% 41,8) İran Turan elementi, 10’nu (% 3.9) Akdeniz elementi, 8’i (% 3,1) Avrupa Sibirya elementi, coğrafi bölgesi bilinmeyenler ve birden fazla bölgeyi tercih edenler ise 131 (%51,2)’dir. Taksonların 59’u (% 23) Türkiye için endemiktir