Receb Vahyî ve Leyle i Regâ ib Adlı Regâibiyyesi


YEKBAŞ H.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, pp.204-224, 2011 (Peer-Reviewed Journal)