KESİCİ TAKIMLARIN FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ TiCN VE TiBCN İLE KAPLANMASININ KARAKTERİZASYONU


Creative Commons License

Ertek C.

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, vol.31, no.3, pp.376-384, 2013 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 3
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Academic Search Premier, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.376-384
  • Sivas Cumhuriyet University Affiliated: No

Abstract

ÖZET
Talaşlı imalatta işlem sürelerinin kısaltılması ve verimliliğin artırılması her zaman bir ihtiyaç olmuştur. Yapılan çalışmalarla
her geçen gün kesici takım malzemelerinde sağlanan gelişmelerin yanı sıra var olan takımların yüzeylerinin kaplanması da
daha ekonomik ve daha verimli bir çözüm olarak görülmüştür. Kesici takımların kaplanması ile ilgili çalışmalara 1970’lerde
başlanmış ve kaplanmış takımlar, talaşlı imalatta önemli bir gelişme olarak kabul edilmiştir. Titanyum karbür (TiC), titanyum
nitrür (TiN), titanyum karbonitrür (TiCN), kübik bor nitrür (CBN), krom nitrür (CrN) ve alüminyum oksit (Al2O3) yaygın
olarak kullanılan kaplama malzemelerindendir. Özellikle yüksek hız çeliği ve sinterlenmiş karbür kesici takımlar geniş
kullanım alanına sahip olduklarından, kaplama çalışmaları bu takımlar üzerine yoğunlaşmıştır. Geleneksel kaplamalar
katmanlar halinde uygulanmaktadır. Talaş kaldırma esnasında oluşan yüksek sıcaklık sonucunda, katmanlar arasında farklı
genleşmeler meydana gelmektedir. Oluşan farklı genleşmeler mikro çatlaklara neden olmakta ve kaplama ömrünü
kısaltmaktadır. Söz konusu çatlakların oluşumunu engellemeye yönelik çalışmalar neticesinde fonksiyonel derecelendirilmiş
kaplamalar (FGC) geliştirilmiştir. Çalışmada, altlık malzeme olarak yüksek hız çeliği kullanılmış, titanyum karbonitrür
(TiCN) ve titanyum bor karbonitrür (TiBCN) kaplama malzemeleri ile fonksiyonel derecelendirilmiş olarak kaplanmıştır.
Kaplamalar, manyetik sıçratma yöntemi ile yapılmıştır. Kaplamaların karakterizasyonu için tarama elektron mikroskobu
(SEM) görüntüleri alınmış, çizgisel analizler yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Yüksek hız çeliği, titanyum karbonitrür, titanyum bor karbonitrür, manyetik sıçratma,
fonksiyonel derecelendirilmiş kaplama.