FİBROBLAST HÜCRE KÜLTÜRÜNDE JAK-STAT SİNYAL YOLAĞI İNHİBİSYONUNUNKOLLAJEN BİYOSENTEZİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


Şahin M., AYDIN H., ALTUN A. , DERİN M. E. , ŞAHİN A.

19. Ulusal Romatoloji Kongresi, Turkey, 26 - 30 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey