Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanılarak yeraltı suyukalitesi haritalaması: Sivas kenti örneği.


KARAKUŞ C. B. , YILDIZ S.

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 12 - 15 September 2017, pp.339-348

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.339-348