SADEDDİN KAYNAK’A AİT ŞARKI FORMUNDAKİ ESERLERİN USÛL VE MAKAM AÇISINDAN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ


Creative Commons License

ERSOY G., ŞEN Y.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.41-61, 2018 (Peer-Reviewed Journal)