İnvolüsyonlu Asal ve Yarıasal Halkarın (alpha)-Merkezleyenleri Üzerine Sonuçlar


KOÇ E., GÖLBAŞI Ö.

11. Ankara Matematik Günleri, Turkey, 26 May 2016 - 27 May 2017