Çevrenin Korunmasında Kömür Baca Külünün Hafif Yapı Malzemesi Yapımında Kullanımı


YÜKSEK S. , KAYA S., ERDEM B. , DOĞAN T. , DURAN Z.

ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality, 4 - 06 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text