FMF (Ailesel Akdeniz Ateşi) hastalarında İnterlökin-10 (-1082,-819,-592) ve Tümör Nekroz Faktörü alfa (TNF-α) (-308) gen polimorfizmlerinin araştırılması


GÜÇLÜ G., BENLİ İ., AKBAŞ A., PARMAKSIZ İ.

XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi, Turkey, 27 - 30 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey