Bazı Organik Bileşiklerin İndirgenme Tepkimeleri


ÖZBAKIR D., ÖZKAN R.

XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 31 August - 04 September 1999

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey