Turizm İşletmeleri Çalışanlarının Çalışma Yaşamı Kalitesi, İş Tatmini Düzeyleri ve Performansları: Eğitim ve Geliştirme Faaliyetlerinin Aracı ve Örgütsel Sinizm Davranışlarının Düzenleyici Rolü


IŞKIN M.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.9, no.3, pp.1972-1991, 2021 (Peer-Reviewed Journal)