Internship Training During Pandemic Period: Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine Example


Creative Commons License

AĞADAYI E., ALTUN A.

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.20, no.60, pp.28, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 60
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.25282/ted.780653
  • Journal Name: Tıp Eğitimi Dünyası
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.28
  • Sivas Cumhuriyet University Affiliated: Yes

Abstract

Covid-19 disease, which emerged in December 2019, soon affected the whole world and turned into a pandemic. Schools in many countries suspended education and started distance education. In Turkey, as of March 16, 2020, elementary, secondary, high schools and college education has been suspended. The distance education model poses a problem, especially in skill-based faculties. How to do medical education is discussed in literature. It is seen that countries make different applications according to own health system needs and epidemic situation. In Turkey, Council of Higher Education decided to continue with distance education for five years of medical education but for sixth year left the decision to the University Rectorates. Many universities have decided to continue internship education with distance education during 2019- 2020 year. Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine is one of the few universities that included their interns in health services. The most important factors affecting this decision were the faculty hospital did not care for coronavirus patients and the number of coronavirus patients in city was not high in this period. Protective equipment was provided to the students by the hospital as much as possible and the staff crowd in the hospital was reduced with flexible working hours. With these preventions, we don’t have students with hospitalborne Covid-19 among the interns who work in the 2019-2020 academic year. However, for the 2020- 2021 academic year, disease distribution is similar in Turkey. The decision to be made should be common to all Turkish Medical Faculties. The internship period is transition step from being student to physician. The way of the pandemic process remains uncertain. The interns should continue their training face-to-face in order to develop knowledge and skills and especially during the pandemic process to gain the skills of becoming a physician, leading the team and managing the process.

Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan Covid-19 tip koronavirus hastalığı kısa zamanda tüm Dünyayı etkisi altına alarak bir pandemiye dönüşmüştür. Bu süreçte pek çok ülkede okullar eğitime ara vermiş ve uzaktan eğitime geçmiştir. Türkiye’de de 16 Mart 2020 tarihi itibariyle ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversitelerde eğitime ara verilmiştir. Uzaktan eğitim modeli özellikle beceri uygulama ağırlıklı fakültelerde bir sorun oluşturmaktadır. Bu dönemde tıp eğitiminin nasıl yapılacağı literatürde çok tartışılan bir konudur. Bu kararda ülkelerin kendi sağlık sistemi ihtiyaçlarına ve ülkedeki salgın durumuna göre farklı uygulamalar yaptığı görülmektedir. Türkiye’de ise Yükseköğrenim Kurulu tıp eğitiminin ilk beş yılı için uzaktan eğitimle devam etmesi kararı vermişken altıncı sene olan intörnlük sürecinde ki kararı Üniversite Rektörlüklerine bırakmıştır. Ülkemizde pek çok Üniversite intörn eğitimine 2019-2020 eğitim öğretim yılının bahar dönemini boyunca uzaktan eğitim ile devam etme kararı almıştır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bu dönemde intörnlerini sağlık hizmetine dahil eden az sayıda üniversiteden biridir. Bu dönemde fakültemizin hizmet verdiği hastane koronavirus hastası bakmıyor olması ve ilimizde koronavirus hastası sayılarının yüksek olmaması bu kararı etkileyen en önemli unsurlardı. Öğrencilere koruyucu ekipman hastane tarafından mümkün olduğunca sağlanmış ve esnek mesai uygulaması ile hastanede personel kalabalığı azaltılmıştır. Bu önlemlerle 2019-2020 Eğitim yılında görev yapan intörn doktorlardan hastane kaynaklı Covid-19 olan öğrencimiz bulunmamaktadır. Ancak 2020-2021 eğitim dönemi için şu anda tüm Türkiye’de hastalık dağılımı benzer şekildedir. Bu süreçte verilecek karar tüm Türk Tıp Fakülteleri için ortak olmalıdır. İntörnlük dönemi öğrencilikten hekimliğe geçiş basamağıdır. Pandemi ile ilgi sürecin gidişatı belirsizliğini korumaktadır. İntörn hekimlerin bilgi ve becerilerini geliştirebilme, pekiştirebilme ve özellikle pandemi sürecinde hekim olma, takıma liderlik edebilme, süreci yönetebilme becerilerini kazanması için eğitimlerine yüz yüze olarak devam etmelidir.