ELEKTROFORETİK TEKNİKLERLE BALIK HEMOGLOBİN PROTEİN VARYASYONLARININ İNCELENMESİ


Zöngür A.

eğitim yayınevi, Konya, 2019

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: eğitim yayınevi
  • City: Konya

Abstract

Bilindiği gibi hemoglobin molekülü birçok düşük organizasyonlu canlılar ve

temelde omurgalı canlı grupları olmak üzere, tüm dokulara oksijen taşıyan “Hem”

grubuna bağlı demir elementi içeren bir proteindir. Kanın kırmızı rengi hücresel

ağırlığının % 33’ünü oluşturan eritrositlerdeki hemoglobinden kaynaklanır.

Hemoglobin molekülü; tetramer yapıda olup 4 hem molekülü ve 4 globin

molekülünden meydana gelmektedir. 1 Hem molekülü; 4 pirol halkasının

metenil köprüleri ile birbirlerine bağlanmasıyla protoporfirin IX çekirdeğini

oluşturur. Bu protoporfirin IX çekirdeğindeki pirol halkalarının azotları (N)

metal bağlama yeteneklerinden dolayı tek bir Fe++ atomunu bağlıyarak “Hem”

molekülünü meydana getirirler. Globin molekülü ise 2 adet alfa (α) ve 2 adet

beta (β) zincirlidir. Bu ikişer adet protein zincirini kodlayan gen bölgeleri tandem

duplikasyon olayları, translokasyonlar ve lateral gen transferleri ile evrim

sürecinde omurgalılardaki gen dizilerinin yapısını kazanmışlardır (Reichert ve

Brown, 1909).