ARAP GRAMERİNDE VE KURAN-I KERİM’DE ‘ASÂ SÖZCÜĞÜ, KULLANIMI VE ÎRABI


Creative Commons License

Koçak S.

İlahiyat, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: İlahiyat
  • City: Ankara

Abstract

Çalışmamızda, ‘asâ’nın Arap gramerinde ve Kur’ân’daki kullanımını, îrabını, ilk kaynaklarda konunun ele alınış şeklini, tartışma konusu olan yönlerini ilk gramercilerin görüşlerine, zaman zaman da çağdaş gramercilerin eleştiri ve tekliflerine yer vererek ele almaya çalıştık.

Gramerciler arasında çok uzun tartışmalara ve farklı yorumlara sebep olan ‘asâ sözcüğü, Kur’ân-ı Kerim’de sıkça kullanıldığından benzer tartışmalar, müfessirler ve usülcüler arasında da yaşanmıştır.

Biz bu çalışmamızda, gramer kitaplarında ve tefsirlerde parça parça verilen bilgileri, okuyucuya bir bütün olarak sunmaya çalıştık.

Bunun için de çalışmamızı iki bölüme ayırdık. Birinci bölümde “‘Asâ’nın Arap Gramerinde Kullanımı ve Îrabı” konusunu, ikinci bölümde ise “‘Asâ’nın Kur’ân-ı Kerîm’de Kullanımı ve Îrabı” konusunu inceledik.