Buzağılarda Tespit Edilen Cerrahi Hastalıkların Değerlendirilmesi: 350 Olgulu Retrospektif Bir Çalışma


Creative Commons License

Yurdakul İ. , Kulualp K., Yalçın M.

Turkısh Veterinary Journal, vol.3, no.1, pp.21-25, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.51755/turkvetj.884768
  • Title of Journal : Turkısh Veterinary Journal
  • Page Numbers: pp.21-25

Abstract

Bu çalışmada; Cerrahi kliniğine getirilen buzağılarda tespit edilen cerrahi hastalıkların genel olarak bir retrospektif değerlendirilmesi yapıldı. Çalışma materyalini yaşları 1 gün ile 7 ay arasında değişen farklı ırk ve cinsiyette toplam 350 adet buzağı oluşturdu. Hastalar ırklara göre değerlendirildiğinde Simmental 179 adet (%51.14), Montofon 151 adet (%43.14), yerli 8 adet

(%2.29), Holstein 6 adet (%1.71), Şarole 4 adet (%1.14) ve diğer ırk buzağılar 2 adet (%0.58) olarak tespit edildi. Vakaların 227’sini (%64.86) erkek, 123’ünü (%35.14) ise dişi buzağılar oluşturdu. Toplam 350 vaka cerrahi hastalıklar yönünden değerlendirildiğinde göbek bölgesi lezyonuna sahip buzağılar (omfalitis, omfaloflebitis, omfaloarteritis, hernia umbilikalis, göbek apsesi, urakus fistülü, evantratio umbilikalis) 100 adet (%28.57), artritis 80 adet (%22.86), kırık olguları 54 adet (%15.43), iskelet sistemi (kemik, bağ, kas, tendo) doku travması 33 adet (%9.43), kongenital intestinal anomali 32 adet (%9.14), arqure-bouleture 16 adet (%4.57),angular deformite 7 adet (%2), idrar yolu problemi 7 adet (%2), luksasyon 5 adet (%1.43),parapleji 4 adet (%1.14), bursitis 3 adet (%0.86), prolapsus rekti 2 adet (%0.57), kist dermoid 2 adet (%0.57), palatoşizis 2 adet (%0.57) ve diğer hastalıklar 3 adet (%0.86) olarak tespit edildi.