MORUS NİGRA L EKSTRAKTININ D GALAKTOZ İLE İNDÜKLENENYAŞLI FARELERDE KOGNİTİF BOZUKLUK VE OKSİDATİF STRESÜZERİNE ETKİSİ


TURGUT N. H. , MERT D. G. , KARA H., EĞİLMEZ H. R. , ARSLANBAŞ E., TEPE B., ...More

23. ULUSAL FARMAKOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 7 - 10 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey