İSOPROTERENOL İLE İNDÜKLENEN SIÇAN MİYOKARD ENFARKTÜS MODELİNDE SİLDENAFİL SİTRAT VE ASPİRİNİN TEK VE KOMBİNE OLARAK KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


TURGUT N. H. , KARA H., DEVECİ K., EĞİLMEZ H. R. , CANDAN F., GÜNGÖR H.

IV. ULUSAL VETERİNER FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 11 - 14 September 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey