yeni 2-benzoil-1,3-diaril-2,3,3a,8a-tetrahidrosiklopenta[a]inden-8(1H)-on türevlerinin sentezi ve aktivitelerinin incelenmesi


GEZEGEN H. , TUTAR U. , HEPOKUR C. , tüzün g.

6. ila. kimyası kongresi, 22 - 25 March 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text