Kombine Çürüksüz Servikal Lezyonların Direkt Kompozit Rezin ile Rehabilitasyonu


AKTÜRK E. , ÖZEL BEKTAŞ Ö.

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 23. Uluslararası kongresi, 6 - 08 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text