Experimental Investigation on Pounding Behavior of Adjacent RC Buildings Using Shsking Table Test


Sunca F., Altunışık A. C.

Ulusal 7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı, Konya, Turkey, 4 - 05 October 2019, pp.79-84

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.79-84
  • Sivas Cumhuriyet University Affiliated: Yes

Abstract

Despite the devastating effects of pounding between adjacent buildings, it has been determined that the studies were usually carried out by using an analytical and/or numerical model or observations after earthquakes. In the literature, the experimental studies were performed by selecting very limited and small scales, effects of pounding on structural damages were mostly neglected, and the buildings were designed to remain within the elastic limits during the experiments. This situation raises the idea that the pounding between adjacent buildings should be investigated on larger scale building models and the effects of pounding damages on structural behavior should be experimentally examined in detailed. In this study, it is aimed to determine the pounding behavior of the buildings for different types of pounding by using scaled RC buildings and shaking table tests. Moreover, the effects of pounding damage on the performance of buildings will be investigated by using experimental methods. With this study, the materials and methods that can be used to decrease the pounding effects will be proposed. The pounding tests will be carried out by using shaking table (4m x 4m) in Karadeniz Technical University, Structural and Material Laboratory. Measurement equipments of the nondestructive test (accelerometers, data acquisition systems, software) will be used.

Komşu binalar arasındaki çarpışmaların yıkıcı etkilerine rağmen, literatürdeki çalışmaların genellikle analitik bir model üzerinden veya depremler sonrası yapılan gözlemler ile gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Deneysel çalışmalarda ise oldukça sınırlı ve küçük ölçeklerin seçildiği, çarpışmanın yapısal hasarlar üzerine olan etkilerinin çoğunlukla ihmal edildiği ya da deneyler sırasında binaların elastik sınırlar içerisinde kalacak şekilde tasarlandığı görülmüştür. Bu durum komşu binalar arasındaki çarpışma davranışının daha büyük ölçekli numuneler üzerinden araştırılmasının, çarpışma nedeniyle oluşacak hasarların seviyelerinin ve yapısal davranışa olan etkilerinin deneysel olarak detaylı bir şekilde incelenmesinin gerekliliği düşüncesini doğurmaktadır. Bu çalışmada, ölçekli betonarme çerçeveler kullanılarak sarsma masası üzerinde gerçekleştirilecek deneyler ile birlikte binaların farklı çarpışma türleri için çarpışma davranışlarının belirlenmesi, çarpışma sonrası oluşacak hasarların binaların performanslarına olan etkilerinin deneysel yöntemler kullanarak incelenmesi ve çarpışma etkilerini azaltmak için kullanılabilecek uygun yöntemlerin araştırılması amaçlanmaktadır. Çarpışma deneyleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı ve Malzeme Laboratuvarı Bünyesinde bulunan ve kurulumu tamamlanan 4x4m boyutlarındaki sarsma masasında gerçekleştirilecektir. Üretilecek betonarme numunelerin dinamik karakteristiklerinin ve oluşacak hasarların deneysel olarak belirlenmesinde hasarsız test ölçüm sistem ekipmanları (ivmeölçerler, veri toplama sistemi, yazılımlar vb.) kullanılacaktır.