Kaos Kaymalı Anahtarlama Haberleşme Sisteminin Ayrık Zaman Kaos Üreteci ile Performans Analizi


Creative Commons License

Altun K., Günay E.

5th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2020), Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.1-4

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-4
  • Sivas Cumhuriyet University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, Yayılı Spektrum haberleşme örneklerinin ilki olan Chaos Shift Keying (CSK) haberleşme sistemi ayrık zaman kaos üreteç kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma ile sürekli zaman kaos üreteç örneklerinden Sprott_A ve ayrık zaman kaos üreteç örneklerinden Henon map kullanılarak, üreteçlerin haberleşme performansına etkisi incelenmiştir. Neticede farklı yapılara sahip kaotik üreteçler kullanılarak gerçekleştirilen CSK haberleşme sisteminin BER/SNR performansı Matlab/Simulink benzetim programı ile gerçekleştirilmiş, performans sonuçları elde edilmiştir.