Flora of the regıon between Ulaş and Kangal (Sivas)


Creative Commons License

Göktaş O. , Akpulat H. A.

Turkish Journal of Biodiversity, no.1, pp.7-21, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.38059/biodiversity.886161
  • Title of Journal : Turkish Journal of Biodiversity
  • Page Numbers: pp.7-21

Abstract

This research contains the flora of between Ulaş and Kangal (Sivas) region. The research material contains plant samples which have been collected over 18 months. 420 samples have been collected in this period and 218 taxa have been identified. 57 (26,1%) of 218 taxa are endemic to Turkey. The flora of research region consist of 36 families and 128 genera and 218 taxa. 2 out of the total taxon belong to Pteridophyta division, the remaining 216 belong to Spermatophyta division. Angiospermae subdivision has 216 taxon. Respectively, 197 of the taxa are in the Dicotyledoneae class, 19 of the taxa are Monocotyledonea class, which belong Angiospermae subdividion. The scattering ratios of the taxa to the phytogeographic regions are as follows: Irano-Turanian elements 90 (41,3%), Euro-Siberian elements 8 (3,7%), Mediterranean elements 19 (8,7%), cosmopolitans and unknown scatters 101 (46,3%). The largest ten families and taxon numbers are as follows: Asteraceae (46), Lamiaceae (28), Fabaceae (21), Liliaceae (14), Boraginaceae (13), Brassicaceae (12), Caryophyllaceae (11), Papaveraceae (9), Ranunculaceae / Scrophulariaceae (8), Rosaceae (4). The largest ten generea and taxon numbers are as follows: Astragalus (9), Salvia (9), Centaurea (7), Anthemis (4), Allium (5), Papaver (4), Achillea (4), Erysimum (4), Helichrysum (4), Thymus (3).

Bu araştırma, Ulaş – Kangal (Sivas) arası florasını kapsamaktadır. Araştırma materyali, 18 ay süre ile toplanan bitki örneklerinden oluşmaktadır. Bu süre içinde toplanan 420 örnekten, 219 takson tayin edilmiştir. 219 taksonun 60’i (% 27.4) Türkiye için endemiktir. Araştırma bölgesinin florasını 37 familya ve 127 cins ve 219 takson oluşturmaktadır. Toplam taksonlardan 2’si Pteridophyta, 217’si Spermatophyta bölümlerine aittir. Angiospermae alt bölümü 217 taksona sahiptir. Sırasıyla, Angiospermae alt bölümüne ait taksonların 198’i Dicotyledonea, 19’u Monocotyledonea sınıfında yer almaktadır. Taksonların bitki coğrafyası bölgelerine dağılım oranları şöyledir: İran-Turan elementleri 86 (% 39.3), Avrupa-Sibirya elementleri 8 (% 3.7), Akdeniz elementi 20 (% 9.1), geniş yayılışlı ve yayılışı bilinmeyenler 105 (% 47.9). En büyük on familya ve takson sayıları şu şekildedir: Asteraceae (23), Fabaceae (20), Lamiaceae (16), Brasicaceae (9), Boraginaceae (7), Liliaceae (7), Caryophyllaceae (6), Ranunculaceae / Papaveraceae (5), Scrophulariaceae (4). En büyük on cins ve takson sayıları şöyledir: Astragalus (9), Salvia (9), Centaurea (8), Anthemis (5), Allium (5), Papaver (5), Achillea (4), Erysimum (4), Helichrysum (4), Thymus (3).