Genel anestezi altında abdominal cerrahi yapılan hastalarda Transversus Abdominus Plane Bloğun postoperatif analjezi ve hasta konforu üzerine etkisi


YÜKSEK N., İSBİR A. C. , AVCI O., DÜGER C., GÜRSOY S., KAYGUSUZ K., ...More

TARK 2017, Turkey, 25 - 29 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey