ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ALGI ÖLÇEĞİ: TÜRKİYE'DE YÜKSEKÖĞRETİMİN UZAKTAN EĞİTİME GEÇİŞİNDE COVİD-19 ETKİSİ


Özutku R. , Ersoy M. , Arseven İ.

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ- 5, Muğla, Turkey, 21 - 24 May 2021, pp.364-365

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.364-365

Abstract

Bu çalışmanın amacı, lisans öğrencilerinin çevrimiçi eğitime yönelik algıları için çok boyutlu bir araç geliştirmek ve bu aracın geçerliliğini sağlamaktır. Daha önceki ölçek geliştirme çalışmalarının aksine bu araştırma, uzaktan eğitimin tüm Türk üniversitelerinde zorunlu olarak uygulamaya konulduğu olağanüstü acil durum çevrimiçi öğretim ve öğrenim koşulları altında dikkate değer bir şekilde konumlanmıştır. Bu amaçla, literatür taraması ve öğrencilerin Covid-19 salgını ortasında çevrimiçi öğrenmeyle ilgili kompozisyonları aracılığıyla bir madde havuzu oluşturuldu. 44 maddelik taslak form görüşleri alınmak üzere uzmanlara gönderildi. Uzman görüşlerinden gelen dönütler baz alınarak gerekli düzenlemeler yapılarak yapı ve içerik geçerlilikleri sağlandı. 36 madde ile şekillendirilen ölçeğin ilk taslağı pilot test aşamasında 213 gönüllü lisans öğrencisine uygulanmış ve veriler analiz edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) yoluyla 22 maddelik üç boyutlu bir yapı elde edildi. Asıl çalışma, Covid19 salgın kısıtlamaları nedeniyle zorunlu çevrimiçi öğrenme deneyimini yaşadıkları 2019-2020 akademik yılının sonunda bir Türk üniversitesinde çeşitli bölümlerde okuyan rastgele örneklem yoluyla belirlenen 513 lisans öğrencisine uygulandı. Asıl çalışmanın sonunda ölçek üç boyutta doğrulanmıştır: çevrimiçi öğrenme ders içeriğine yönelik algı, çevrimiçi öğrenmede eğitmen algısı ve çevrimiçi öğrenme uygulamaları hakkındaki algılar. Boyutlar arasındaki ilişki incelenmiş ve anlamlı pozitif bir ilişki bulunmuştur. Güvenilirliği sağlamak için ölçeğin Cronbach alfa değeri incelenmiş ve 0,915 bulunmuştur. Yapılan analizlerde ulaşılan boyutların Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Algılarını Keşfetme Ölçeği adı verilen bir yapının boyutları olduğu görülmüştür. Böylelikle araştırmacılar, COVID-19 salgını sırasında zorunlu uzaktan öğrenimi deneyimledikten hemen sonra öğrencilerin yükseköğretim kurumlarında dijital öğrenmeye yönelik algılarını keşfetmeye yönelik bir ölçek geliştirmeyi başardılar. Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi öğrenme, ölçek geliştirme, Covid-19.