Tip-1 ve Tip-2 Bulanık Likert Ölçeğinin Geliştirilerek Klasik LikertSonuçları İle Karşılaştırılması


BİYAN M., BİRCAN H.

XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text