Menderes Masifi ve Gediz Grabeni civarında paleotektonik ve neotektonik yapıların Landsat TM görüntüleriyle incelenmesi


KAVAK K. Ş.

Turkiye Kuvaterner Sempozyumu TURQUA-V, İstanbul, Turkey, 2 - 03 June 2005, pp.157-163

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.157-163